Lidmaatschap

Published → Monday, March 7, 2022 12:00 AM

Deelnemen aan een wandeling van Wandelsport Vlaanderen kan iedereen. Nog beter is je inschrijven in een club. Lid worden is eenvoudig en er zijn vele voordelen. Er zijn afstempelbladen als je vele malen deelneemt.

HOE DEELNEMEN AAN EEN WANDELSPORT VLAANDEREN-WANDELTOCHT

Iedereen kan vrij deelnemen aan een Wandelsport Vlaanderen-wandeltocht, ongeacht of men lid is van een vereniging of niet. Deelnemen is eenvoudig en verplicht tot niets. De lijst van alle wandelorganisaties vind je in het boek Walking in Belgium of op de site.

 • Iedereen kan vrij starten tussen de opgegeven starturen (bv. 8 - 15 u.). Een inschrijvingskaart kunt u bekomen in de startplaats van de tocht. Als lid toont u uw lidkaart aan de balie waar gescand wordt. Hier ontvrangt u een betaalbewijs, dat dienst doet als controlekaart. Bij het eindigen van uw wandeling kan u eventueel bij het tonen van uw betaalbewijs een stempel laten plaatsen in uw stempelboekje.
 • Wandelen is eenvoudig en gebeurt op eigen tempo. U kiest ter plaatse een afstand (bv. 6 km, 12 km, ...) en volgt de speciale wandelpijltjes. Op regelmatige tijden is een “rustpost” voorzien. Daar kunt u even pauzeren en iets eten of drinken vooraleer u verder stapt. Hier laat u ook telkens luik “controlekaart” afstempelen.
 • Ongeacht welke afstand u kiest, steeds komt u op het einde in de startzaal terug. Daar kunt u al dan niet uw persoonlijk wandelboekje laten afstempelen, en er eventueel nog wat uitrusten na de tocht.
 • Door een aantal maal deel te nemen aan wandeltochten kunt u bovendien prachtige en praktische artikels bekomen tegen uitzonderlijke voorwaarden. Ook dit is eenvoudig. Telkens u na een wandeltocht terugkomt, laat u een bladzijde afstempelen door de organisatoren.

Lid worden van W.S.K. Marke v.z.w.

We weten het: om deel te nemen als wandelaar hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van een wandelvereniging. Hoewel de ene voet voor de andere zetten gelijk blijft als je deel uitmaakt van een wandelclub of niet, biedt het lidmaatschap als wandelaar bij de wandelsportfederatie Wandelsport Vlaanderen zeker veel voordelen.

 • Het lidgeld bedraagt € 15 per persoon. Vanaf de derde persoon € 10.
 • Je krijgt een officiële lidkaart van de club waardoor je op elke wandeltocht, waar je aan deelneemt, minimum een korting van 0,50 euro krijgt op de officiële inschrijvingsprijs.
 • Bovendien ben je door deze lidkaart ook verzekerd tijdens je deelname aan een wandeltocht, én heb je de ruggesteun, en de begeleiding, van de club indien er zich een verzekeringsgeval voordoet op een wandeltocht. Opgelet € 25,00 vrijstelling.
 • Je ontvangt een gratis abonnement op het recreatief tijdschrift Walking Magazine. Je kan hier een digitaal voorbeeld bekijken.
 • Je krijgt een serieuze korting bij aankoop van de wandelgids Walking in Belgium. Je betaalt rond 8 euro per gids (anders kost Walking in Belgium je 17 euro, of 21 euro thuisgestuurd), maar als W.S.K-medewerker ontvang je die gratis.
 • Je bent er vrij van om een wandelboekje bij te houden, dit laat je dan afstempelen op de wandelingen.

Als lid van een Wandelsport Vlaanderen-wandelclub:

 • Geniet je bovendien soms van extra voordelen, of extra kortingen op de producten of diensten die de federatie, of haar partners, aanbieden.
 • Je wordt steeds als eerste via Walking Magazine of via de Wandelsport Vlaanderen e-nieuwsbrief geïnformeerd en krijgt zo de kans om snel uw voordeel te halen.
 • En dit voordeelpakket wordt in de toekomst systematisch verder uitgebreid door onze federatie.
 • Via je wandelclub kan je zelfs erkend worden voor de prestaties die je levert voor de club. Afhankelijk van het aantal tochten waar je voor de club aan deelnam, of van het aantal km. dat je als lid van je club wandelt, krijg je van onze federatie een speciale attentie, een diploma en een gratis etentje aangeboden.

En vergeet tenslotte niet alle extra voordelen die je daarenboven nog bekomt via de wandelclub zelf:

 • Busreizen naar binnen- en buitenland (ong. 3 per jaar) à € 10
 • Een eigen clubblad (verschijnt 6 x per jaar)
 • Jaarlijks clubfeest (1e zaterdag van december), met huldiging van kampioenen en verdienstelijke leden.
 • Voordelige aankoop van clubkledij.
 • Het gezellig socio-cultureel kader van ‘wij-clubleden samen’ bij deelname aan wandelingen
 • De ruggesteun van de clubleden als je het bestuur of anderen nodig hebt (bv. carpoolen)

Maar het belangrijkste is natuurlijk de gezonde stimulans die je krijgt als lid van een Wandelsport Vlaanderen club om dagelijks en wekelijks op pad te gaan, en zo permanent je eigen gezondheid optimaal te houden en je conditie te verzorgen. Wandelaars zijn blije, gezonde en fitte mensen. Ze blijven langer actief, leven langer en houden langer een prima conditie. Dit vertaalt zich in een hogere levenskwaliteit en zich beter voelen, dag na dag. Zou je jezelf deze voordelen nog langer willen onthouden?

Hoe aansluiten?

 • Download het inschrijvingsformulier voor 2022:
 • Of stuur een email naar info@wsk-marke.be met al uw gegevens: voornaam, naam, adres, gemeente, geboortedatum, geboorteplaats, telefoon en e-mailadres.
 • Stort het verschuldigde bedrag op rekening Iban: BE21 7330 6276 6003 met vermelding lidgeld W.S.K. Marke.

U bent pas ingeschreven na storting van het lidgeld!

Club afstempelbladen

Op onderstaande links kan je het afstempelblad downloaden en afprinten:

Leden, van wie de bladen vol gestempeld zijn, of hun bladen op een of andere manier niet meer in hun bezit hebben, kunnen deze afstempelbladen zelf uitprinten. Laat deze afstempelen na de wandeling en stuur de volle bladen op naar ons secretariaat of geef ze af aan iemand van het bestuur. Maar vooral blijf wandelen én geniet ervan!