Geachte Heer Burgemeester van de Stad Kortrijk, geachte Mevrouw  Schepen van Sport

Geachte Heer Voorzitter en Secretaris van Wandelsport Vlaanderen, geachte leden-collega’s van de raad van bestuur van Wandelsport Vlaanderen, geachte vrienden-collega’s van de Regionale Bestuurskern West-Vlaanderen, beste vrienden clubbestuurders, beste dames en heren, maar vooral beste leden van W.S.K. Marke,

Hartelijk welkom vanavond.

In naam van het ganse bestuur ben Ik verheugd u allen zo talrijk te mogen verwelkomen op deze viering van 45 jaar W.S.K. Marke.

“Welcome in the European City of Sport 2018.” Kortrijk mag  zich een jaar lang deze titel toe eigenen. En met onze wandelclub W.S.K. Marke zijn we terecht fier om hiertoe ons figuurlijk steentje bij te dragen. Maar we zijn evenwel al 45-jaar als sportclub bekend in het Kortrijkse sportleven én ver daar buiten.

Wie van de stichters had in 1973 gedacht dat hun eerste schuchtere pogingen om een voettocht te organiseren, zou uitgroeien tot een wandelorganisatie waarvan de naam binnen het wandellandschap niet meer weg te denken is.

Midden die jaren ’70 was het wandelen zeker nog niet zo sterk en gevarieerd uitgebouwd. De wandelaars hadden toen niet zoveel keuze om georganiseerd te stappen. In Marke werd dus jaarlijks de Voettocht der Vlasstreek ingericht op de laatste zondag van de maand juni. Nog steeds is dit dé promotocht (vroegere wisselbekertocht) binnen de federatie.

Mijn voorganger Norbert Vanwijnsberghe zette de nodige bakens uit, om met een  kleine groep fanaten een degelijke wandelclub uit te bouwen. Vroeger was de club van Marke vooral bekend om zijn langeafstandsstappers. Er was lange tijd een 100 km. van Marke. Maar de organisatiekostprijs en de vele medewerkers noopte de club om hiervan afstand te doen. De wandelclub spitste zijn werking toe op het verder goed inrichten van zijn bestaande wandeltochten.

Men ontdekte  het onontgonnen wandelgebied van Sint-Denijs (Zwevegem).  Hier vertrekt nog altijd een tocht met natuur en vele kerkwegels.

Na het plots overlijden van een clubwandelmonument, Marcel Verstraete, wordt deze kilometervreter en kampioen jaarlijks herdacht. In de herfst wordt nu al voor de 28e  keer de Herdenkingstocht Marcel Verstraete georganiseerd vanuit zijn Harelbeke met een doortocht van het Prov. Domein De Gavers in herfstkleuren.

Ondertussen hadden ook enkele vrienden van het MPI De Kindervriend het organisatietalent leren kennen van de toenmalige bestuurders van W.S.K. Marke. En deze hadden het hart op de juiste plaats. Samen werd de Lentetocht in elkaar gebokst. Dit jaar al voor de 23e maal zal het oudercomité onze cheque met inschrijvingsgelden ontvangen ten voordele van de goede werking van het instituut.

Eind 1996 gaf Norbert Vanwijnsberghe de voorzittersfunctie door. Maar goed ondersteund door een dagelijks bestuur met ondervoorzitter Dr. Bossuyt, penningmeester Gerard Decaestecker,  secretaresse Magda Delannoy en de andere bestuurders bleef de club zijn werking verder zetten. Spijtig genoeg zijn deze laatste 3 spilfiguren ondertussen overleden.

In 1998 kwam er ook voor het eerst een midweektocht bij. Het schitterende decor van de feestelijke Kerstverlichting was de aanzet tot Kortrijk Feeëriek.

Een mooie avondwandeling door het pittoreske historische Kortrijk. Wat kleinschalig begon is uitgegroeid tot hét wandelevenement tussen Kerstmis en Nieuwjaar waarbij op de laatste editie een absoluut clubrecord werd gevestigd met  meer  4000 deelnemers.

Sedert onze vorige viering 5 jaar terug is er ook binnen onze club een en ander veranderd. Vaste waarden als Jean-Marie Ghekiere en echtgenote Vera Verstraete blijven trouw de rol van secretaris en penningmeester op zich nemen. Magda Delannoy was onze laatste ondervoorzitter.

Nadat parcoursmeesters Dany Thery  en Jean-Pierre Vanden Broucke, alsook Frank Waelkens en Mieke Pannecoucke ontslag namen als bestuurders, kwamen Jacques Parmentier, Christine Dinnecourt en Johan Desmet de bestuursrangen vervoegen.

Beste medebestuursleden, gemeend hartelijk dank voor de goede samenwerking. Ook aan de partners, voor het geduld dat je moet opbrengen als die partner- WSK-bestuurder alweer op weg is voor de club. Bedankt Kathy, Arlette, Rosanne en Jean-Pierre. Dank u!

Maandelijks is er overleg binnen onze beheerraad om het reilen en zeilen van de club draaiend te houden. Naast het voorbereiden van komende wandelorganisaties, schenkt het bestuur ook aandacht aan clubblad, busreizen, jaarlijks weekend, wandelvakantiereis naar Slowakije in 2019, de website, FB-pagina, Walk On-criterium, samenwerkingsverbanden, opleidingen en vergaderingen binnen Wandelsport Vlaanderen.

45 jaar werking doet ons ook aan minder leuke dingen reflecteren. Sommigen van onze leden, zijn spijtig genoeg op vandaag niet in de mogelijkheid om te wandelen. Langs deze weg denken we aan onze zieke leden, die een woord van sterkte en hoop op genezing best kunnen gebruiken.

Ook een woord van medeleven en sterkte aan onze leden die in de loop van de voorbije  jaren een dierbare verloren. Ook uw club verloor leden en bestuurders. Langs deze weg betuigen we onze deelneming aan de familie.

Dat overleg en samenwerking voor W.S.K. Marke geen woorden in de wind zijn, blijkt duidelijk binnen onze samenwerkingsverbanden.

Samen met de Frisse Stappers Brugge, Florastappers Gent, Hanske De Krijger Oudenaarde en WSK Marke is er dit eindejaar de 20ste     Vierkunststedentrofee.

Dichter bij huis kennen we een succesvolle samenwerking met de burenclubs uit Lauwe, Vichte en Ingelmunster binnen Leie-Scheldevrienden.

In die geest van overleg en samenwerking ligt nog een hele weg open om de wandelsport uit te bouwen. We moeten met àlle leden en met àlle bestuurders zoeken om mensen er toe aan te zetten om deze wandelsport te ontdekken en hen aan ons te binden. Hen warm maken om deze zeer laagdrempelige sport te laten beoefenen. Keuze van tijdstip en afstand zijn hierbij een troef om iedereen een gezonde geest in een gezond lichaam te bezorgen.

Meer en meer lezen we in de pers en op de sociale media dat men de mensen ertoe aanzet om te bewegen.

Hoe klein die actie ook mag zijn: àls je maar beweegt. Als je maar genoten hebt van die minuten en uren gezond ontspannen. Want dat is toch de eerste bedoeling van onze sport: gezond bezig zijn. Goed voor lichaam en geest. En als we iets kunnen doen aan onze gezondheid is het wandelen zeker en vast mooi meegenomen. Dus de boodschap voor iedereen hier aanwezig,  is:  blijf verder wandelen.

Maar dit kunnen we niet zonder de inzet van velen. Ook bij W.S.K. Marke is de inzet van onze medewerkers groot. Daarom van harte dank aan deze vrijwilligers.  Wie eens aan de andere kant van de tafel zijn handen uit de mouwen heeft gestoken, weet dat je terecht komt binnen een enthousiaste ploeg van mensen die het goed voor hebben met de wandelsport. Zonder hun volgehouden inzet zouden er trouwens géén organisaties meer zijn. Daarom meer dan duizendmaal dank aan alle medewerkers en aan jullie clubbestuurders hier aanwezig. We staan er met zijn allen soms misschien niet genoeg bij stil, maar de stille en veelal ongeziene inzet is van goudwaarde ten bate van de wandelaar en de wandelsport. Dank aan de vrijwilliger-medewerker. Zonder jullie allen zou W.S.K. Marke géén 45 jaar bestaan.

En binnen die 45 jaar mag ik ook al meer dan 20 jaar meewerken.

Maar alleen doe je dit én een clubwerking niet. Daarom –tot slot- een woord van dank aan mijn bestuursleden en hun partners,

Dank aan onze medewerkers, dank aan onze sponsors en het Stadsbestuur. Ook dank aan de besturen van de bevriende clubs voor de wederzijdse steun en uw aanwezigheid vanavond. Dank aan de mensen van Wandelsport Vlaanderen voor de ondersteunende en coördinerende werking voor onze club en de wandelsport in het algemeen.

Samen met al deze  partners willen we de wandelsport in vriendschap verder bloeiend houden en uitbouwen.

Heffen we samen daarom het glas en ik sluit af:

Nog vele jaren met de wandelaar, de clubs, Wandelsport Vlaanderen en zeker met W.S.K Marke.

Nog een aangename avond. Dank om uw aandacht. Uw voorzitter Rik

Facebook Image